Generalforsamling 2020

Torsdag den 2. april kl. 18.00 afholder AGF Basketball generalforsamling i Fjordsgade Fritids- og Foreningshus.

Vi serverer kaffe, te og kage. Dagsorden i følge vedtægterne udleveres på mødet.

Seniormedlemmer og forældre til ungdomsmedlemmer kan deltage.

Mødet er vigtigt, fordi der skal vælges en bestyrelse, som kan fortsætte den gode udvikling som klubben er inde i.  

Indenfor de sidste fem år er vores ungdomsafdeling vokset fra 50 til 150 medlemmer. Vi har syv drengehold, tre pigehold og et mix-hold. Skal vi fortsætte denne udvikling er det nødvendigt med en stærk bestyrelse og et stort netværk af frivillige.

Vi har altså brug for din hjælp. Mød op til generalforsamlingen og gør AGF til en endnu bedre basketballklub for dig eller for dit barn.