Om AGF Basket

AGF Basketball har eksisteret siden 1993, hvor afdelingen blev oprettet som en underafdeling af gymnastik-afdelingen. Efter 10 år som eksperiment, holdtes der stiftende generalforsamling i 2003, og afdelingen var en realitet. Vi er stadig en lille basketball-klub, med 11 hold og omkring 145 medlemmer, men vi oplever heldigvis vækst hvert år.

Århus lokalhistoriske leksikon under Århus Bibliotek har et stykke om hovedforeningen AGF som kan ses her, hvor man bl.a. kan læse følgende:

Foreningens oprindelige formål var:" at fremme og udvikle færdighed i legemsøvelser og våbenbrug blandt sine medlemmer ". Senere blev det ændret til: "at virke for gymnastikkens og andre legemsøvelsers udbredelse til så vide kredse som muligt ".

I 1880, da foreningen startede var der ca. 40 medlemmer, i 1997 havde foreningen 2645 medlemmer. AGF har et børsnoteret aktieselskab, AGF Kontraktfodbold A/S.