Fritidspas

Aarhus Kommune giver Fritidspas til økonomisk trængende familier således at børn kan indmeldes i foreninger og få tilbagebetalt deres kontingent op til en max grænse per barn på 1100 kr (2018-sats).

Klubbens retningslinjer er følgende:

1) Spilleren skal have betalt kontingent (før det bør træneren ikke tage imod fritidspasset)

2) Træneren modtager fritidspasset fra forældrene og udfylder bagsiden af fritidspasset og sender billede af både bagside og forside til den fritidspas-ansvarlige. Træneren kan derefter aflevere fritidspasset tilbage til spilleren/forældrene.

3) Den fritdspas-ansvarlige foretager den nødvendige registrering elektronisk

4) Når klubben har modtaget det ansøgte beløb, kontakter klubbens kasserer forældrene (via den oplyste mail i conventus) for at få et kontonummer og sørger for at det godtgjorte beløb overføres.

Fritidspas-ansvarlig i 2019/2020: Figan Cicek mail: figansverden@hotmail.com